De Gezonde

Vrije School

Wat is er aan de hand...?

Wij willen u informeren over het feit dat wij ons ernstig zorgen maken over de sociaal onveilige werksituatie, het verval van de vrijeschool pedagogie en de ondemocratische top-down structuur van waaruit de huidige bestuurder en schoolleiding opereert op de Vrije School aan de Abbebroekweg.

Naar aanleiding hiervan zijn wij op onderzoek uitgegaan. Wij hebben gesprekken gevoerd, brieven geschreven, werkwijzen bestudeerd, met instanties en adviseurs gesproken en vele ervaringen en officiële brieven en klachten verzameld. Het resultaat is dat onze zorgen zijn bevestigd en versterkt. Wij zijn gealarmeerd. 

Ons initiatief wil verandering. Hiervoor zullen we  duidelijk moeten schetsen wat er niet goed gaat, maar ook hoe het beter kan... om die gezonde Vrije School te worden. Hiervoor willen wij in gesprek met de Raad van Toezicht, maar wij hebben jullie steun nodig voor draagvlak.

Op 21 november hebben we een brief aan de Raad van Toezicht gestuurd, klik hier voor de brief.

7 thema's voor verandering:

Kernwaarden Vrije School

Zorgwekkende uitspraken van de schoolleider zorgen voor onrust: 

 • 'Antroposofie is een inspiratiebron, meer is het niet voor ons'
 • 'De gedachten van Steiner zijn daarin geen leidraad voor ons handelen'.
 • 'We willen een moderne Vrije School zijn'


Organisatie school

 • 50 leerlingen van school gehaald afgelopen schooljaar
 • Vorig jaar zijn 7 leerkrachten weggegaan 
 • Klassen worden opgeheven
 • Financiële problemen worden opgelost ten koste van leraren en leerlingen


Communicatie

 • Onduidelijke communicatie zorgt voor onrust
 • Opbouwende kritiek wordt direct van tafel geveegd
 • Ouders worden weggezet als 'lastposten'
 • Verwijten van schoolleiding naar ouders
 • Ouders die vragen stellen worden 'monddood' gemaakt
 • Schoolleiding stopt eenzijdig de communicatie

AVG / veiligheid

 • Privé gevoelige informatie over leerkrachten gedeeld aan ouders
 • Er zijn persoonsgegevens van ouder schoolbreed gedeeld
 • Leerkrachten durven zich niet uit te spreken
 • Ouders wordt de mond gesnoerd


Schoolleiding en bestuur

 • Interim directeur met onduidelijke taak en termijn
 • Schoolleider M.Triest eenzijdig aangesteld
 • Schoolleiding maakt geen gebruik van hoor en wederhoor
 • Bestuurder A.J. Jansen is al 14 jaar eenhoofdig bestuurder


Medezeggenschapsraad / MR

 • Beslissingen van schoolleiding zonder overleg met MR, zoals opheffen klas, structuurwijziging in organisatie, wijziging schooltijden, enz
 • MR kreeg 6 maanden geen stukken
 • E-mailadres van MR was lang buiten werking
 • Oudergeleding in MR was lang tijd niet volledig


Klachten afhandeling

 • Er wordt niet ingegaan op de zorgen van de ouders;
 • Ouders en leerkrachten doen in uiterste wanhoop een melding bij de onderwijsinspectie
 • Communicatie wordt eenzijdig gestopt door schoolleider.